Janna Boelhouwer
De vermelding van de doop van Janna Boelhouwer in het 'Het Gereformeerde Kerkblad van de gereformeerde Kerken der Gemeenten Hardinxveld en Giessendam'. The advertisment of the baptism of Janna Boelhouwer in 'Het Gereformeerde Kerkblad van de gereformeerde Kerken der Gemeenten Hardinxveld en Giessendam'.Twee foto's van Janna Boelhouwer, gemaakt op 13 mei 2000. Two photographs of janna Boelhouwer, made on May 13th, 2000.Deze schets van Janna Boelhouwer werd in 1932 gemaakt door haar jongere zuster Anna Cornelia Boelhouwer. Anna Cornelia zou later artistieke bekendheid verwerven als Anni Apol met o.a. haar textiel collages. Klik op de tekening om meer van het werk van Anna Cornelia te zien. This sketch of Janna Boelhouwer was made in 1932 by her younger sister, Anna Cornelia Boelhouwer. Anna Cornelia would become artistically known as Anni Apol mainly because of her textile collages. Click on the picture to see more of Anna Cornelia's work.Hier is Janna Boelhouwer (86 jaar oud, in 1999) aan het schilderen, samen met origami een van haar favoriete hobbies. Janna is pas op gevorderde leeftijd begonnen met origami (papiervouwkunst) en schilderen. Hieronder is wat van haar werk te zien.

Here is Janna Boelhouwer (86 years of age, in 1999) busy painting, one of her favorite hobbies, together with origami.
Below you'll find some of her work. Janna only started with origami (the art of paper folding) and painting at a well advanced age. Below some of her work is shown.Schilderen / Painting
Dit is één van Janna's eerste schilderijen in olieverf, hierna zouden er nog vele volgen.

This is one of Janna's earliest paintings in oilpaint.
It turned out to be one of many to come.Aquarellen / Watercolours


Zijn deze bloemen niet prachtig?.
Aren't these flowers just beautiful?.Origami


Links "Vissenkom", voor kleindochter Anya. Boven "Quilt".
Left "Fishbowl", made for granddaughter Anya. Above "Quilt".

Links twee maal "Bloemen". Boven: voor "Anne".
Left two times "Flowers". Above a card for "Anne".


Filagami
Filatelistische origami / Philatelic origami
Twee fraaie voorbeelden van de combinatie van origami en filatelie.

Two fine examples of a combination of origami and philatelie.Bordugami / Embroigami


Het samenvoegen van origami en borduurwerk leidt tot
bijgaande fraaie resultaten.

Bringing together origami and embroidery gives some
suprisingly good results.Klik voor email aan Janna Boelhouwer. / Click to email Janna Boelhouwer.
Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006