Anna Cornelia Boelhouwer (Anni Apol)
De vermelding van de doop van Anna Cornelia Boelhouwer in het 'Het Gereformeerde Kerkblad'. The advertisment of the baptism of Anna Cornelia Boelhouwer in 'Het Gereformeerde Kerkblad'.Op de foto links is Anni aan het werk tijdens een vakantie in 1998. Op de rechter foto is ze lekker ontspannen thuis.

On the photo left we see Anni at work during a holiday in 1998. On the photo on the right she's at home relaxing.Anni Apol-Boelhouwer is op 9 augustus 2000 te Amsterdam overleden, klik op deze tekst voor een in memoriam.
Anni Apol-Boelhouwer passed away in Amsterdam on August 9th, 2000, click this text to read her in memoriam.Anna Cornelia Boelhouwer maakte in de jaren '50 een aantal textielcollages onder de naam Anni Apol.

Anna Cornelia Boelhouwer created a number of textile "paintings" in the 50's. She was (and still is) known as Anni Apol.Links een foto van een collages, zoals deze in Het Vrije Volk van 19-12-1953 stond.
Op de foto rechts zien we Manja Apol, één van de jongste tweeling. Op de achtergrond is links dezelfde collage te zien als in Het Vrije Volk.

On the left a photograph which was published in "Het Vrije Volk" on Dec. 19th, 1953.
On the right Manja Apol, one half of the youngest twins. Left in the background the photo shows the same collage.
Het complete krantenartikel van 19-12-1953. / The complete newspaper story, dated Dec. 19th, 1953.

Deze zelfgemaakte nieuwjaarsgroet stuurde Anni
in 1940 aan haar ouders. Hierop staan Anni, haar man
Piet Apol en hun eerste tweeling Georgette en Yvonne.

This selfmade new years greeting Anni sent to her
parents in 1940. On the card we see Anni, with her
husband Piet Apol and their first twins Georgette
and Yvonne.
Ook voor het jaar 2000 heeft Anni een mooie nieuwjaarkaart gemaakt (rechts).

For the year 2000 Anni made a beautiful seasons greetings card also (right).
Klik op de knop links voor Anni's eigen website.

Click the button on the left for Anni's
own website.Terug naar familie pagina. / Back to family page.
Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified: 7 aug. 2005.